วิศิษฏศิลปิน

1.

ทำไมมนุษย์เราไม่หลุดลอยออกไปในอวกาศ

เพราะแรงดึงดูดของโลก

เพราะแรงดึงดูดของดวงจันทร์

2.

ธนบัตร ใช้ครั้งแรกในรัชกาลใด

รัชกาลที่ 5

รัชกาลที่ 9

3.

ข้าว 1 ถัง มีกี่กิโลกรัม

10 กิโลกรัม

15 กิโลกรัม

4.

สถานีโทรทัศน์แรกของประเทศไทย

ช่อง 4 บางขุนพรหม

ช่อง 3

5.

ความแตกต่างของดนตรีไทยกับดนตรีสากล

ดนตรีไทยมีโน้ต 7 เสียง ดนตรีสากลมีโน้ต 12 เสียง

ดนตรีไทยมีโน้ต 12 เสียง ดนตรีสากลมีโน้ต 7 เสียง

6.

น้ำกลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิ

37.5 องศาเซลเซียส

100 องศาเซลเซียส

7.

เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

8.

มูลนิธิศูนย์สิรินธร

เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

เพื่อการฟื้นฟูดวงตาแห่งชาติ

9.

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูวัตถุบนท้องฟ้า

กล้องจุลทรรศน์

กล้องโทรทรรศน์

10.

เพลงชาติไทยแต่งขึ้นโดย

หลวงสารานุประพันธุ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)

หลวงประดิษฐ์ไพราะ