วิศิษฏศิลปิน

1.

อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย คือ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

2.

ฝนเทียม คือโครงการฯ

ฝนหลวง

ฝนตก

3.

พระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในตอนประสูติคือ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิตติวัฒนาดุลโสภาคย์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

4.

สนิมเกิดจาก

ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับน้ำ

คาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำ

5.

ความแตกต่างของดนตรีไทยกับดนตรีสากล

ดนตรีไทยมีโน้ต 7 เสียง ดนตรีสากลมีโน้ต 12 เสียง

ดนตรีไทยมีโน้ต 12 เสียง ดนตรีสากลมีโน้ต 7 เสียง

6.

ธนบัตร ใช้ครั้งแรกในรัชกาลใด

รัชกาลที่ 5

รัชกาลที่ 9

7.

สถานีโทรทัศน์แรกของประเทศไทย

ช่อง 4 บางขุนพรหม

ช่อง 3

8.

พายุแบบใดที่รุนแรงที่สุด

พายุดีเปรสชัน (Depression)

พายุใต้ฝุ่น (Typhoon)

9.

ของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ คือ

น้ำ

ปรอทหรือแอลกอฮอล์

10.

ภาพวาดโมนาลิซา วาดโดยใคร

ลีโอนาโด ดาวินซี

ลีโอนาโด ดิคาปลิโอ