วิศิษฏศิลปิน

1.

จิตรกร หมายถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานประเภทใด

ประติมากรรม

จิตรกรรม

2.

มูลนิธิศูนย์สิรินธร

เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

เพื่อการฟื้นฟูดวงตาแห่งชาติ

3.

อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นบ่อยที่

สี่แยกไฟเขียว ไฟแดง

U-turns บนถนนทางหลวง

4.

สะพานพระราม 8 ข้ามแม่น้ำ

แม่น้ำแคว

แม่น้ำเจ้าพระยา

5.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประสูติตรงกับนักษัตรใด

มังกร

แพะ

6.

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

7.

น้ำกลายเป็นน้ำแข็งที่อุณหภูมิ

0 องศาเซลเซียส

-5 องศาฟาเรนไฮต์

8.

ทำไมมนุษย์เราไม่หลุดลอยออกไปในอวกาศ

เพราะแรงดึงดูดของโลก

เพราะแรงดึงดูดของดวงจันทร์

9.

π มีค่าเท่ากับ

3.1416

1.1416

10.

กังหันชัยพัฒนา

หมุนด้วยลม

กวนน้ำ เพิ่มออกซิเจน