วิศิษฏศิลปิน

1.

อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ปกติจะอยู่ที่

37 องศาเซลเซียส

40 องศาเซลเซียส

2.

x+7=7 คำตอบของ x คือ

3.

สัตว์ประจำชาติไทย

ช้าง

ควาย

4.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประสูติเมื่อปีใด ?

2498

2015

5.

เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

6.

กังหันชัยพัฒนา

หมุนด้วยลม

กวนน้ำ เพิ่มออกซิเจน

7.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาที่โรงเรียนใดเป็นโรงเรียนแรก

โรงเรียนจิตรลดา

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

8.

สะพานพระราม 8 ข้ามแม่น้ำ

แม่น้ำแคว

แม่น้ำเจ้าพระยา

9.

ภาพวาดโมนาลิซา วาดโดยใคร

ลีโอนาโด ดาวินซี

ลีโอนาโด ดิคาปลิโอ

10.

ฝนเทียม คือโครงการฯ

ฝนหลวง

ฝนตก