วิศิษฏศิลปิน

1.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประสูติตรงกับนักษัตรใด

มังกร

แพะ

2.

ลมทะเลพัดจาก

พัดจากทะเลไปสู่บก

พัดจากบกไปสู่ทะเล

3.

ทำบัตรประชาชนตลอดชีพได้ ต้องมีอายุเท่าไร

70 ปีขึ้นไป

80 ปีขึ้นไป

4.

เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์

ไดนาโม

5.

1 ไร่ มีกี่ตารางวา

365 ตารางวา

400 ตารางวา

6.

ถนนสายแรกในเมืองไทย

ถนนเจริญกรุง

ถนนมิตรภาพ

7.

เมนูไข่ คือ

เพลงพระราชนิพนธ์

อาหาร

8.

อักษรเบรลล์ มีไว้สำหรับ

เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความพิการทางสายตา

9.

น้ำ 1 คิว เท่ากับ

100 ลิตร

1000 ลิตร

10.

สัตว์ประจำชาติไทย

ช้าง

ควาย