วิศิษฏศิลปิน

วิศิษฏศิลปิน

1.

แม่เหล็กขั้วเดียวกันจะ

ดูดกัน

ผลักกัน

2.

น้ำ 1 ลิตร มีน้ำหนักเท่ากับ

1 ปอนด์

1 กิโลกรัม

3.

เพลงชาติไทยแต่งขึ้นโดย

หลวงสารานุประพันธุ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)

หลวงประดิษฐ์ไพราะ

4.

เราจะไปบริจาคเลือดได้ที่ไหน

สภากาชาดไทย

มูลนิธิสายใจไทย

5.

วิกฤตต้มยำกุ้ง

วิกฤตการณ์ทางการเงินที่ส่งผลกระทบหลายประเทศในเอเชีย

การรณรงค์ไม่บริโภคต้มยำกุ้ง

6.

ลมทะเลพัดจาก

พัดจากทะเลไปสู่บก

พัดจากบกไปสู่ทะเล

7.

หญ้าแฝก

ช่วยยึดหน้าดิน

ไม่มีราก

8.

กังหันชัยพัฒนา

หมุนด้วยลม

กวนน้ำ เพิ่มออกซิเจน

9.

ทำไมมนุษย์เราไม่หลุดลอยออกไปในอวกาศ

เพราะแรงดึงดูดของโลก

เพราะแรงดึงดูดของดวงจันทร์

10.

น้ำกลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิ

37.5 องศาเซลเซียส

100 องศาเซลเซียส